แชร์บน

ยอดนิยมใน YouTube ช่อง

ยศใช้ YouTubeสมาชิกดูวิดีโอนับวิดีโอประเภทเริ่มต้น
1 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 178,000,000 184,762,987,508 1,212 Education 2006
2 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 123,000,000 104,580,243,024 1,238 People & Blogs 2015
3 WWEWWE 103,000,000 86,191,669,577 77,654 Sports 2007
4 Toys and ColorsToys and Colors 58,800,000 68,405,778,113 1,273 Entertainment 2016
5 MovieclipsMovieclips 61,700,000 62,625,290,308 40,834 Film & Animation 2006
6 Ryan's WorldRyan's World 37,400,000 57,984,098,049 2,878 Entertainment 2015
7 MrBeastMrBeast 305,000,000 54,990,971,958 808 Entertainment 2012
8 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & StoriesBaby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 76,200,000 44,700,004,206 3,267 Education 2011
9 LankyBoxLankyBox 38,800,000 43,960,111,251 11,885 Comedy 2016
10 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 49,500,000 42,293,420,011 1,275 Comedy 2020
11 D BillionsD Billions 30,600,000 39,449,466,225 1,080 Entertainment 2019
12 LeoNata FamilyLeoNata Family 36,400,000 38,539,131,834 3,447 People & Blogs 2021
13 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 57,300,000 34,798,159,048 864 Music 2014
14 Alfredo LarinAlfredo Larin 39,900,000 32,010,274,281 1,804 Entertainment 2017
15 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 41,400,000 31,345,341,521 644 Education 2016

ช่อง Youtube Top - สถิติรายละเอียด

ยศใช้ YouTubeสมาชิก/ปีดูวิดีโอ/ปีนับวิดีโอ/ปี
1 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 9,888,888 10,264,610,417 67
2 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 13,666,666 11,620,027,002 137
3 WWEWWE 6,058,823 5,070,098,210 4,567
4 Toys and ColorsToys and Colors 7,350,000 8,550,722,264 159
5 MovieclipsMovieclips 3,427,777 3,479,182,794 2,268
6 Ryan's WorldRyan's World 4,155,555 6,442,677,561 319
7 MrBeastMrBeast 25,416,666 4,582,580,996 67
8 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & StoriesBaby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 5,861,538 3,438,461,862 251
9 LankyBoxLankyBox 4,850,000 5,495,013,906 1,485
10 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 12,375,000 10,573,355,002 318
11 D BillionsD Billions 6,120,000 7,889,893,245 216
12 LeoNata FamilyLeoNata Family 12,133,333 12,846,377,278 1,149
13 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 5,730,000 3,479,815,904 86
14 Alfredo LarinAlfredo Larin 5,700,000 4,572,896,325 257
15 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 5,175,000 3,918,167,690 80

รับความนิยมสูงสุด Youtube ช่อง - วัน 30

รับความนิยมสูงสุด Youtube ช่อง - วัน 90