แชร์บน

ยอดนิยมใน YouTube ช่อง

ยศใช้ YouTubeสมาชิกดูวิดีโอนับวิดีโอประเภทเริ่มต้น
1 TVBS NEWSTVBS NEWS 2,750,000 6,301,715,870 462,482 News & Politics 2006
2 滾石唱片 ROCK RECORDS滾石唱片 ROCK RECORDS 3,600,000 6,020,807,023 5,927 Music 2010
3 三立新聞網SETN三立新聞網SETN 2,630,000 5,490,164,672 188,469 News & Politics 2014
4 關鍵時刻關鍵時刻 3,230,000 4,912,040,538 37,824 News & Politics 2012
5 Roman and SharonRoman and Sharon 7,180,000 4,654,630,191 2,783 Entertainment 2022
6 周杰倫 Jay Chou周杰倫 Jay Chou 3,000,000 4,387,088,798 28 Entertainment 2019
7 PresentHuntPresentHunt 2,730,000 3,565,969,077 1,430 People & Blogs 2020
8 Real Ultraman Short videoReal Ultraman Short video 3,400,000 3,342,705,576 2,496 People & Blogs 2021
9 豪記唱片 HCM Music豪記唱片 HCM Music 1,060,000 3,003,090,102 4,071 Music 2013
10 Cdrama BOXCdrama BOX 7,040,000 2,582,474,230 3,010 Film & Animation 2020
11 台視新聞 TTV NEWS台視新聞 TTV NEWS 1,350,000 2,437,517,361 225,152 News & Politics 2010
12 新聞大白話新聞大白話 1,400,000 2,337,749,126 34,548 News & Politics 2019
13 KN ChenoKN Cheno 3,070,000 2,306,707,951 2,731 Entertainment 2013
14 阿神阿神 3,170,000 2,293,251,958 5,169 Music 2009
15 葉式特工Yes Ranger葉式特工Yes Ranger 5,540,000 2,283,597,671 309 Entertainment 2011

ช่อง Youtube Top - สถิติรายละเอียด

ยศใช้ YouTubeสมาชิก/ปีดูวิดีโอ/ปีนับวิดีโอ/ปี
1 TVBS NEWSTVBS NEWS 152,777 350,095,326 25,693
2 滾石唱片 ROCK RECORDS滾石唱片 ROCK RECORDS 257,142 430,057,644 423
3 三立新聞網SETN三立新聞網SETN 263,000 549,016,467 18,846
4 關鍵時刻關鍵時刻 269,166 409,336,711 3,152
5 Roman and SharonRoman and Sharon 3,590,000 2,327,315,095 1,391
6 周杰倫 Jay Chou周杰倫 Jay Chou 600,000 877,417,759 5
7 PresentHuntPresentHunt 682,500 891,492,269 357
8 Real Ultraman Short videoReal Ultraman Short video 1,133,333 1,114,235,192 832
9 豪記唱片 HCM Music豪記唱片 HCM Music 96,363 273,008,191 370
10 Cdrama BOXCdrama BOX 1,760,000 645,618,557 752
11 台視新聞 TTV NEWS台視新聞 TTV NEWS 96,428 174,108,382 16,082
12 新聞大白話新聞大白話 280,000 467,549,825 6,909
13 KN ChenoKN Cheno 279,090 209,700,722 248
14 阿神阿神 211,333 152,883,463 344
15 葉式特工Yes Ranger葉式特工Yes Ranger 426,153 175,661,359 23