แชร์บน

ยอดนิยมใน YouTube Howto & Style ช่อง

ยศใช้ YouTubeสมาชิกดูวิดีโอนับวิดีโอประเภทเริ่มต้น
1 5-Minute Crafts5-Minute Crafts 77,600,000 24,238,655,701 5,689 Howto & Style 2016
2 BRIGHT SIDEBRIGHT SIDE 44,100,000 10,176,675,748 4,748 Howto & Style 2017
3 Troom TroomTroom Troom 23,300,000 9,876,458,767 2,032 Howto & Style 2015
4 Gulshan KalraGulshan Kalra 15,300,000 7,188,847,365 381 Howto & Style 2018
5 Troom Troom ArabicTroom Troom Arabic 10,800,000 6,754,707,547 2,242 Howto & Style 2015
6 GENIALGENIAL 31,500,000 6,443,800,423 5,602 Howto & Style 2017
7 Troom Troom IndiaTroom Troom India 12,400,000 6,435,526,200 2,123 Howto & Style 2015
8 Трум ТрумТрум Трум 14,100,000 6,370,758,816 2,029 Howto & Style 2015
9 SUPER SLICK SLIME SAMSUPER SLICK SLIME SAM 17,400,000 6,204,502,912 767 Howto & Style 2018
10 5-Minute Crafts PLAY5-Minute Crafts PLAY 20,000,000 5,762,124,011 4,594 Howto & Style 2017
11 TastyTasty 21,000,000 5,542,341,456 4,346 Howto & Style 2016
12 Vy QwaintVy Qwaint 11,500,000 5,499,659,087 544 Howto & Style 2014
13 ボンボンTVボンボンTV 2,300,000 5,148,568,486 7,517 Howto & Style 2015
14 Fede VigevaniFede Vigevani 16,400,000 5,040,498,079 888 Howto & Style 2009
15 5-Minute Crafts DIY5-Minute Crafts DIY 20,800,000 4,954,923,897 4,124 Howto & Style 2018

ช่อง Youtube Top - สถิติรายละเอียด

ยศใช้ YouTubeสมาชิก/ปีดูวิดีโอ/ปีนับวิดีโอ/ปี
1 5-Minute Crafts5-Minute Crafts 12,933,333 4,039,775,950 948
2 BRIGHT SIDEBRIGHT SIDE 8,820,000 2,035,335,149 949
3 Troom TroomTroom Troom 3,328,571 1,410,922,681 290
4 Gulshan KalraGulshan Kalra 3,825,000 1,797,211,841 95
5 Troom Troom ArabicTroom Troom Arabic 1,542,857 964,958,221 320
6 GENIALGENIAL 6,300,000 1,288,760,084 1,120
7 Troom Troom IndiaTroom Troom India 1,771,428 919,360,885 303
8 Трум ТрумТрум Трум 2,014,285 910,108,402 289
9 SUPER SLICK SLIME SAMSUPER SLICK SLIME SAM 4,350,000 1,551,125,728 191
10 5-Minute Crafts PLAY5-Minute Crafts PLAY 4,000,000 1,152,424,802 918
11 TastyTasty 3,500,000 923,723,576 724
12 Vy QwaintVy Qwaint 1,437,500 687,457,385 68
13 ボンボンTVボンボンTV 328,571 735,509,783 1,073
14 Fede VigevaniFede Vigevani 1,261,538 387,730,621 68
15 5-Minute Crafts DIY5-Minute Crafts DIY 5,200,000 1,238,730,974 1,031