แชร์บน

ยอดนิยมใน YouTube ช่อง

ยศใช้ YouTubeสมาชิกดูวิดีโอนับวิดีโอประเภทเริ่มต้น
1 toycantandotoycantando 26,000,000 14,189,007,342 512 Music 2009
2 CodiscosCodiscos 12,300,000 10,136,650,658 7,033 Music 2007
3 CamiloCamilo 15,400,000 6,168,345,253 104 Music 2010
4 MTZ Manuel TurizoMTZ Manuel Turizo 8,830,000 5,638,122,678 99 Music 2016
5 Caracol TelevisiónCaracol Televisión 6,950,000 2,704,576,986 19,619 Entertainment 2007
6 KapitalMusicTvKapitalMusicTv 3,350,000 2,369,499,891 118 Music 2013
7 Mimonona StoriesMimonona Stories 6,980,000 2,177,005,315 615 Entertainment 2011
8 Lulu99Lulu99 12,000,000 2,170,989,010 509 Entertainment 2015
9 Ami RodriguezAmi Rodriguez 12,600,000 2,020,589,896 360 Entertainment 2009
10 Nanpa Basico OficialNanpa Basico Oficial 3,670,000 1,723,980,751 152 Music 2014
11 Yeison JimenezYeison Jimenez 2,060,000 1,663,834,052 340 Music 2012
12 Energiapersonal shortsEnergiapersonal shorts 1,560,000 1,351,954,529 1,471 Education 2015
13 BLESSD EL BENDITO 💙BLESSD EL BENDITO 💙 1,780,000 1,202,894,652 47 Music 2018
14 Felipe PeláezFelipe Peláez 1,410,000 1,165,152,114 271 Music 2008
15 LOS MONTAÑEROSLOS MONTAÑEROS 2,410,000 1,128,412,575 459 Comedy 2012

ช่อง Youtube Top - สถิติรายละเอียด

ยศใช้ YouTubeสมาชิก/ปีดูวิดีโอ/ปีนับวิดีโอ/ปี
1 toycantandotoycantando 2,000,000 1,091,462,103 39
2 CodiscosCodiscos 820,000 675,776,710 468
3 CamiloCamilo 1,283,333 514,028,771 8
4 MTZ Manuel TurizoMTZ Manuel Turizo 1,471,666 939,687,113 16
5 Caracol TelevisiónCaracol Televisión 463,333 180,305,132 1,307
6 KapitalMusicTvKapitalMusicTv 372,222 263,277,765 13
7 Mimonona StoriesMimonona Stories 634,545 197,909,574 55
8 Lulu99Lulu99 1,714,285 310,141,287 72
9 Ami RodriguezAmi Rodriguez 969,230 155,429,992 27
10 Nanpa Basico OficialNanpa Basico Oficial 458,750 215,497,593 19
11 Yeison JimenezYeison Jimenez 206,000 166,383,405 34
12 Energiapersonal shortsEnergiapersonal shorts 222,857 193,136,361 210
13 BLESSD EL BENDITO 💙BLESSD EL BENDITO 💙 445,000 300,723,663 11
14 Felipe PeláezFelipe Peláez 100,714 83,225,151 19
15 LOS MONTAÑEROSLOS MONTAÑEROS 241,000 112,841,257 45