แชร์บน

ยอดนิยมใน YouTube ช่อง

ยศใช้ YouTubeสมาชิกดูวิดีโอนับวิดีโอประเภทเริ่มต้น
1 El Reino InfantilEl Reino Infantil 65,000,000 61,247,700,555 1,506 Music 2011
2 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 40,400,000 31,666,817,200 759 Music 2013
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 22,400,000 24,449,582,244 1,647 Film & Animation 2013
4 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 24,300,000 22,409,046,717 8,336 Entertainment 2007
5 Alejo IgoaAlejo Igoa 43,700,000 17,555,793,697 1,086 Comedy 2014
6 Fede VigevaniFede Vigevani 53,300,000 14,775,334,801 1,344 Howto & Style 2009
7 Rubén Tuesta oficialRubén Tuesta oficial 23,100,000 14,262,276,839 1,210 Comedy 2016
8 eltreceeltrece 13,400,000 13,218,489,694 186,595 Entertainment 2014
9 El Reino a JugarEl Reino a Jugar 18,800,000 12,480,369,798 898 Education 2015
10 BizarrapBizarrap 22,300,000 9,336,429,579 89 Comedy 2017
11 LynaLyna 18,400,000 7,410,293,596 5,308 Gaming 2014
12 Mati SpanoMati Spano 13,500,000 7,099,944,194 1,566 Entertainment 2020
13 DrossRotzankDrossRotzank 23,400,000 6,381,669,110 1,707 Entertainment 2006
14 RobleisIUTURobleisIUTU 18,500,000 5,593,274,638 1,630 Entertainment 2013
15 TINITINI 8,960,000 5,475,394,548 243 People & Blogs 2016

ช่อง Youtube Top - สถิติรายละเอียด

ยศใช้ YouTubeสมาชิก/ปีดูวิดีโอ/ปีนับวิดีโอ/ปี
1 El Reino InfantilEl Reino Infantil 5,000,000 4,711,361,581 115
2 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 3,672,727 2,878,801,563 69
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 2,036,363 2,222,689,294 149
4 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 1,429,411 1,318,179,218 490
5 Alejo IgoaAlejo Igoa 4,370,000 1,755,579,369 108
6 Fede VigevaniFede Vigevani 3,553,333 985,022,320 89
7 Rubén Tuesta oficialRubén Tuesta oficial 2,887,500 1,782,784,604 151
8 eltreceeltrece 1,340,000 1,321,848,969 18,659
9 El Reino a JugarEl Reino a Jugar 2,088,888 1,386,707,755 99
10 BizarrapBizarrap 3,185,714 1,333,775,654 12
11 LynaLyna 1,840,000 741,029,359 530
12 Mati SpanoMati Spano 3,375,000 1,774,986,048 391
13 DrossRotzankDrossRotzank 1,300,000 354,537,172 94
14 RobleisIUTURobleisIUTU 1,681,818 508,479,512 148
15 TINITINI 1,120,000 684,424,318 30