แชร์บน

ยอดนิยมใน YouTube ช่อง

ยศใช้ YouTubeสมาชิกดูวิดีโอนับวิดีโอประเภทเริ่มต้น
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 28,500,000 19,505,666,849 462 Music 2013
2 eltreceeltrece 10,900,000 10,197,214,164 134,391 Entertainment 2014
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 11,300,000 8,508,365,766 778 Film & Animation 2013
4 DrossRotzankDrossRotzank 21,800,000 5,412,342,074 1,447 Entertainment 2006
5 LynaLyna 11,400,000 4,768,006,022 4,119 Gaming 2014
6 TelefeTelefe 5,100,000 4,027,968,321 77,444 Entertainment 2012
7 RobleisIUTURobleisIUTU 15,700,000 4,003,961,871 962 Entertainment 2013
8 BizarrapBizarrap 10,700,000 3,236,756,889 72 Comedy 2017
9 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 4,720,000 2,799,659,548 103 Entertainment 2010
10 TINITINI 6,610,000 2,568,271,210 115 People & Blogs 2016
11 Te lo resumoTe lo resumo 6,260,000 1,595,129,589 555 Comedy 2012
12 DukiDuki 5,190,000 1,561,138,528 96 Music 2017
13 Bebe MiloBebe Milo 3,780,000 1,527,195,699 1,777 Gaming 2014
14 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 3,210,000 1,469,659,893 399 Comedy 2020
15 Ricardo GaltieriRicardo Galtieri 2,430,000 1,411,041,328 559 People & Blogs 2010

ช่อง Youtube Top - สถิติรายละเอียด

ยศใช้ YouTubeสมาชิก/ปีดูวิดีโอ/ปีนับวิดีโอ/ปี
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 3,562,500 2,438,208,356 57
2 eltreceeltrece 1,557,142 1,456,744,880 19,198
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 1,412,500 1,063,545,720 97
4 DrossRotzankDrossRotzank 1,453,333 360,822,804 96
5 LynaLyna 1,628,571 681,143,717 588
6 TelefeTelefe 566,666 447,552,035 8,604
7 RobleisIUTURobleisIUTU 1,962,500 500,495,233 120
8 BizarrapBizarrap 2,675,000 809,189,222 18
9 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 429,090 254,514,504 9
10 TINITINI 1,322,000 513,654,242 23
11 Te lo resumoTe lo resumo 695,555 177,236,621 61
12 DukiDuki 1,297,500 390,284,632 24
13 Bebe MiloBebe Milo 540,000 218,170,814 253
14 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 3,210,000 1,469,659,893 399
15 Ricardo GaltieriRicardo Galtieri 220,909 128,276,484 50